3.     Budgetaftalen 2022

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2021-39518       J.nr.: 00.30.02           Dokumentnr.: 326-2021-264608

 

Sagstype

Drøftelse.

 

Resume og sagens baggrund

I henhold til Hovedudvalgets årshjul skal der gives en orientering om den godkendte budgetaftale for 2022.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

 

Behandling

Hovedudvalget.

 

Sagsfremstilling

Den godkendte budgetaftale for 2022 bliver gennemgået på mødet og der bliver mulighed for at drøfte evt. konsekvenser af denne.

 

Materiale i forbindelse med budgetaftalen 2022 kan findes her:

 

Budget 2022 (kalundborg.dk)

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

Bilagsnr

Hovedudvalgets møde den 26. oktober 2021:

Orienteringen blev taget til efterretning.