3.         Fortolkning af sikkerhedsorganisationen i Voksenenheden                             Åbent

Sagsnr.: 326-2007-39566       J.nr.:                        Dokumentnr.: 326-2009-128633

 

 

SAGSFREMSTILLING

Efter opsplitningen af Ældre- og Voksenhandicapenheden har Voksenenheden med Arne Poulsen som chef etableret sig på rådhuset i Høng. I denne forbindelse har Voksenenheden dannet en sikkerhedsgruppe og valgt en sikkerhedsrepræsentant for at leve op til arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Da sikkerhedsorganisationen blev formeret i starten af 2007 besluttede direktionen, at der skulle være min. 1 sikkerhedsgruppe pr. chefområde. En undtagelse herfra var administrationen, hvor der skulle være 1 sikkerhedsgruppe pr. rådhus.

Oprettelsen af en sikkerhedsgruppe for Voksenenheden er således ikke i overensstemmelse med de overordnede principper for Kalundborg Kommunes sikkerhedsorganisation, men det vurderes, at den er foretaget ud fra de bedste intentioner om at skabe et godt arbejdsmiljø. Da valget af sikkerhedsrepræsentanten er foretaget, vurderes det at denne vil være omfattet af en TR-beskyttelse i 2 år.

 

INDSTILLING

Personalechefen indstiller, at oprettelsen af en sikkerhedsgruppe for Voksenenheden tages til efterretning, da oprettelsen af sikkerhedsgrupper og antallet heraf naturligt vil indgå i de kommende drøftelser om en MED-aftale.

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedsikkerhedsudvalgets møde den 11. juni 2009 punkt 3:

 

Hovedsikkerhedsudvalget anbefaler personalechefens indstilling.