6.         Halvårsopfølgning på beskæftigelsesplan 2007                                                           Åbent

Sagsnr.: 323-2006-103456     J.nr.: 15.00.00            Dokumentnr.: 326-2007-64680

 

Sagsfremstilling

Jobcenteret har udarbejdet en halvårsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2007.

 

Efter 1. halvår 2007 har Jobcenter Kalundborg følgende forvetninger til opfyldelse af de 17 resultatkrav i Beskæftigelsesplan 2007:

 

 

Indstilling

Jobcenterledelsen indstiller, at LBR tager orienteringen til efterretning.

 

Lovhjemmel

Ingen bemærkninger.

 

Forhistorie og baggrund

Ingen bemærkning.

 

Beslutningsgrundlag

Vedlagte notat om halvårsopfølgningen på Beskæftigelsesplan 2007.

 

Administrative konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Planmæssige forhold

Ingen bemærkninger

 

Vision for Kalundborg Kommune

Ingen bemærkninger.

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

Lokalt beskæftigelsesråds møde den 20. august 2007 punkt 6:

Rådet tog halvårsopfølgningen til efterretning.