183.   Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget                              Åbent

Sagsnr. 480-2020-3750          Dok.nr. 480-2020-30703

 

Sagens kerne

Drøftelse af emner til dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 15. september 2020.

 

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

 

Sagens baggrund

Drøftelse af emner til dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 15. september 2020.

 

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Beslutningskompetence

Seniorrådet.

 

Lovgrundlag

Intet.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning

Seniorrådet 2018-2021 den 20. august 2020

Fraværende: Henning Brokjær

 

Seniorrådet vil gerne drøfte følgende emner:

Budget 2021

Kvalitet på kommunens plejecentre

Fremtidig dialog mellem Seniorråd og Social- og Sundhedsudvalget