300.   Projekt - ladcykler i dagplejen                                                           Åbent

Sagsnr. 480-2011-50528         Dok.nr. 480-2012-1158

 

Sagsfremstilling

Dagplejen har i samarbejde med Sundhedsafdelingen ansøgt Friluftsrådet om midler til 10 ladcykler, der kan udlånes til kommunens dagplejere. Formålet var at projektet skulle være finansieret af puljemidler.

 

Formålet er, at ladcyklerne giver dagplejerne en større bevægelsesradius i forhold til at tage ud i naturen, være mere fysisk aktive, skabe flere friluftsmuligheder for børnene samt at besøge andre dagplejere og daginstitutioner.

 

Friluftsrådet bevilligede den 2. maj 2011 i alt op til kr. 50.000 ved at dække 50 % af udgifterne til 10 ladcykler.

 

Nordfyns Kommune forpligter sig samtidig til at foretage en spørgeskemaundersøgelse før og efter dagplejernes brug af ladcyklerne i 2012. Resultatet skal udgives i en rapport omkring projektets forløb og resultater, der kan viderebringe erfaringer til andre ansøgere hos Friluftsrådet.

 

Dagplejen og Sundhedsafdelingen samarbejder omkring gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen og rapporten. Dagplejen er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af ladcyklerne i og udover projektperioden.

 

Efter accepten fra Friluftsrådet blev Forebyggelsesfonden i september 2011 ansøgt om midler til at afprøve og opsamle viden omkring brugen af Ladcykler i Dagplejen. Forebyggelsesfonden gav afslag i november 2011.

 

Dagplejen ansøger om at få bevilliget den resterende del af projektudgifterne til primært den kommunale andel af indkøb af 10 ladcykler på kr. 50.000 fra Sundhedsincitamentspuljen.

 

Lovgrundlag

Ingen.        

 

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

 

Økonomiske oplysninger

Pr. 1. november 2011 resterer der 454.440 kr. i sundhedsincitamentspuljen 50/50.

 

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget bevilger kr. 50.000 fra anlægspuljen vedrørende Sundhedsincitament til projekt Ladcykler i dagplejen.

 

Beslutning

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 30. november 2011

Fraværende: Arne Kruse, René Lundegaard

 

Udvalget finder projektet interessant i et sundhedsperspektiv, men oversender sagen til Familieudvalget, da ansøgningen berører en institution inden for dette udvalgs portefølje.

 

Økonomiske oplysninger

Der resterer pr. 4. januar 2012 419.795 kr. under fællesudgifter i børnehaver, hvilke kan flyttes frit indenfor dagtilbud.

 

Administrationens indstilling

Det indstilles, at den resterende udgift til indkøb af 10 ladcykler kr. 50.000 afholdes over kontoen fællesudgifter i børnehaver.

 

Bilag

480-2012-865

Tilsagn fra Friluftsrådet, 020511

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning

Familieudvalget den 10. januar 2012

Fraværende: Ingen

 

Indstillingen godkendt.