588.   Ansøgning fra Otterup Bold- & Idrætsklub om afdragsfrihed på lån Åbent

Sagsnr. 480-2011-55941         Dok.nr. 480-2012-20020

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af kunstgræsbane har OB & IK fået bevilget et lån på 300.000 kr. af Nordfyns Kommune.

 

Af gældsbeviset fremgår, at lånet forrentes med diskontoen + 1 %, og at renterne tilskrives en gang årligt og opkræves sammen med følgende års afdrag på lånet. Det fremgår endvidere, at afdragene betales kvartalsvis med 15.000 kr. i perioden 2011 – 2016.

 

I skrivelse af 1. januar 2012 har Otterup Bold- & Idrætsklub forespurgt, om det er muligt at udsætte afdrag på lånet i 2 år, så det første afdrag betales 31. marts 2014. Baggrunden for ønsket er, at OB&IK kan se, at færdiggørelsestidspunktet gør, at de ikke vil få lejeindtægter på banen det første år.

 

Formanden for OB&IK er inviteret til udvalgets møde.

 

En godkendelse af en eventuel afdragsfrihed skal derfor godkendes af Økonomiudvalget.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen.

 

Økonomiske oplysninger

Jf. ”Generelle retningslinier for ydelse af kommunale lån samt kommunegarantier for lån” er der ikke lavet retningslinier for afdragsfrihed ved tilbagebetaling af kommunale lån.

 

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget tager stilling til, om udvalget kan anbefale afdragsfrihed.

 

 

Beslutning

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. januar 2012

Fraværende: Ingen

 

Det indstilles, at Otterup Bold- & Idrætsklub bevilges afdragsfrihed jf. ansøgning.

Imod stemte René Lundegaard.

 

 

Beslutning

Økonomiudvalget den 18. januar 2012

Fraværende: Ingen

 

Indstillingen anbefales godkendt.

René Lundegaard kan ikke tiltræde.

 

Bilag

480-2012-3323

Ansøgning fra OB&IK om afdragsfrihed, 010112

480-2012-3325

Gældsbrev mellem OB&IK og Nordfyns Kommune, 121011

480-2012-5429

Årsregnskab OBIK 010709-300610

480-2012-5420

Årsregnskab OBIK 010710-300611

480-2012-5222

Retningslinier for ydelse af lån og garantier - tilrettet 10.08.2011

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012

Fraværende: Ingen

 

Godkendt.

René Lundegaard (O) kan ikke tiltræde indstillingen.