6.      Gensidig orientering

 

Sagsnr.

450-2014-3725

Initialer

DEL

Åbent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 5. april 2016:

Fraværende:  Ole Hansen

 

* Ole Hansen er genvalgt som repræsentant for Idrætsrådene i Region Syddanmark

* Der har været afholdt stiftende generalforsamling til Frivilligcentret

* Uddeling af Priser 2016 finder sted fredag 8. april 2016 kl. 17.00 i Borgerforeningens Hus

* Foreningernes kontakt til Asylcentret

* Der har været afholdt Forårsudstilling i Ullerslev

* Nyborg Gymnastik- og Idrætsforening har gymnastikopvisning lørdag 9. april 2016.