6.      Projekt Landsbybussen/Landsbydelebiler

 

Sagsnr.

450-2015-9431

Initialer

MCR

Åbent

 

Sagsfremstilling

Udvalget for Grøn Omstilling besluttede 31. august 2016, at udarbejde et notat omkring mulighederne for et projekt med landsbydelebiler i Nyborg Kommune. Projekter er inspireret af Sønderborg Kommune, som kører et tilsvarende projekt i 3 landsbyer. Projektet har vist sig som en stor succes i Sønderborg Kommune.

 

Med baggrund i vedlagte notat drøftes mulighederne for, at Nyborg Kommune indleder et projekt med landsbydelebiler, og hvad næste skridt i projektet skal være.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at der arbejdes et projekt med 2 biler i 3 landsbyer (6 biler i alt) kræver en samlet projektsum på 1,35 mio. kr. Der er mulighed at søge medfinansiering gennem fonde, staten og private aktører.

 

Indstilling

Det indstilles, at der arbejdes videre med projektet, og at næste skidt er at søge samarbejdspartnere til projektet.

 

Sagen afgøres i

Udvalget for Grøn Omstilling

 

Bilag

450-2016-155433

Notat vedr. videre arbejde med Landsbybussen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i § 17,4 Udvalget for Grøn Omstilling 16. november 2016:

Fraværende:  Ivar Moltke

 

Godkendt.

 

Der arbejdes videre med at skaffe støtte/samarbejdspartnere til projektet.