6.      Uddeling af Priser i 2018

 

Sagsnr.

450-2018-2287

Initialer

DEL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget uddeler årligt følgende Priser:

·         1 Idrætspris

·         1 Musikpris

·         1 Spejderpris

·         1 Idebetoner Pris

 

Det skal være en godkendt folkeoplysende forening under Nyborgordningen som kan fremsende indstillinger og prismodtagerne skal være frivillige og ulønnede.

 

Retningslinjer for uddeling af Priser – godkendt af Folkeoplysningsudvalget 13.11.2014 er vedlagt.

 

Det foreslås, at uddelingen finder sted fredag 4. maj 2018 kl. 17.00 i Bastionen, Nyborg.

 

Der er udarbejdet følgende tidsplan:

·         Ultimo februar 2018: Skole- og Kulturafdelingen sender brev samt skema til samtlige folkeoplysende godkendte foreninger

·         Senest 12 marts 2018: Sidste frist for fremsendelse af indstillinger fra foreningerne. Indstillinger fra idrætsforeningerne sendes direkte til Nyborg Idræts Samvirke.
Indstillinger fra musikorganisationerne sendes direkte til SAMMUS
Indstillinger fra spejderne sendes direkte til SAMRÅDET
Indstillinger fra andre/idebetonede foreninger sendes til Skole- og Kulturafdelingen

·         Senest 3. april 2018: Paraplyorganisationerne fremsender navnene på Priserne til Skole- og Kulturafdelingen

·         Fredag 4. maj 2018: Uddeling af Priserne.

 

Forslag til underholdning ønskes drøftet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 30.550 kr.

 

Indstilling

Det indstilles, at tidsplanen godkendes.

 

Sagen afgøres i

Folkeoplysningsudvalget

 

Bilag

450-2018-28912

Retningslinjer for uddeling af Priser - godkendt af Folkeoplysningsudvalget 13.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 19. februar 2018:

Fraværende:  Frits Christensen (A), Palle Lomborg Jensen

 

Uddelingen finder sted torsdag 3. maj 2018 kl. 18.00 - 20.00.