2.      Indkaldelse af stedfortræder

 

Sagsnr.

450-2018-4075

Initialer

NIB

Åbent

 

Sagsfremstilling

Venstres byrådsgruppe har meddelt, at Kaj Refslund har forfald til Byrådsmødet 27. november 2018, hvorfor liste V ønsker at indkalde Niels Ørsted, Ullerslev.

 

Stedfortræderen indkaldes i henhold til Styrelsesvedtægtens § 23, hvorefter byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er opfyldt.

 

Betingelserne er;

·         at stedfortræderen er rette stedfortræder

·         at stedfortræderen er valgbar

 

Økonomiske konsekvenser

Der ydes diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsen § 6.

 

Indstilling

Det indstilles, at stedfortræderindkaldelsen godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.