2.      Uddeling af Priser i 2020

 

Sagsnr.

450-2019-25984

Initialer

DEL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget uddeler årligt følgende Priser:

·         1 Idrætspris

·         1 Musikpris

·         1 Spejderpris

·         1 Idebetoner Pris

 

Det skal være en godkendt folkeoplysende forening under Nyborgordningen som kan fremsende indstillinger og prismodtagerne skal være frivillige og ulønnede.

 

Retningslinjer for uddeling af Priser – godkendt af Folkeoplysningsudvalget 13.11.2014 er vedlagt.

 

Det foreslås, at uddelingen finder sted torsdag 26. marts 2020 kl. 18.00 på Bastionen, Nyborg.

 

Der er udarbejdet følgende tidsplan:

·         Primo januar 2020: Skole- og Kulturafdelingen sender brev samt skema til samtlige folkeoplysende godkendte foreninger

·         Senest 3. februar 2020: Sidste frist for fremsendelse af indstillinger fra foreningerne.

Indstillinger fra idrætsforeningerne sendes direkte til Nyborg Idræts Samvirke.
Indstillinger fra musikorganisationerne sendes direkte til SAMMUS
Indstillinger fra spejderne sendes direkte til SAMRÅDET
Indstillinger fra andre/idebetonede foreninger sendes til Skole- og Kulturafdelingen

·         Senest 25. februar 2020: Paraplyorganisationerne fremsender navnene på Priserne til Skole- og Kulturafdelingen

·         Torsdag 26. marts 2020: Uddeling af Priserne.

 

Forslag til underholdning ønskes drøftet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020 afsat 31.700 kr.

 

Indstilling

Det indstilles, at tidsplanen godkendes.

 

Sagen afgøres i

Folkeoplysningsudvalget

 

Bilag

450-2019-219247

Retningslinjer for uddeling af Priser - godkendt af Folkeoplysningsudvalget 13.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 20. november 2019:

Fraværende:  Frits Christensen (A), Gitte Overgaard

 

Godkendt.