1.      Udviklingspuljen 2020 - ansøgning fra AOF til projekt "MAND ! dig op"

 

Sagsnr.

450-2020-43616

Initialer

LAA

Åbent

 

Sagsfremstilling

AOF Center Odense v/Gitte Overgaard, som dækker kommunerne Nyborg, Assens, Middelfart, Nordfyn, Kerteminde og Odense søger om tilskud på 10.000 kr. til projekt ”MAND dig op”.

De oplyser, at de har søgt og fået bevilget lokalepuljemidler fra Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje samt at de søger tilskud i de kommuner, hvor de er hjemmehørende.

 

Projektet vil med baggrund i undersøgelser om mænds fritidsvaner udvikle aftenskoletilbud, der kan lokke mændene til at deltage. Målet er, at øge ”mandedeltagelse” til mindst 1/3 af deres deltagere.

 

Da ansøgningen er meget detaljeret beskrevet med formål, målgruppe, initiativer/aktivi-teter samt budget er denne vedlagt til gennemlæsning.

 

Endvidere vedlægges ”Retningslinjer for Udviklingspuljen”.

 

Økonomiske konsekvenser

Udviklingspuljens restbudget for 2020 udgør 50.600 kr.

 

Indstilling

Det indstilles, at der bevilges tilskud til projektet.

 

Sagen afgøres i

Folkeoplysningsudvalget.

 

Bilag

450-2020-153094

Retningslinjer for Udviklingspuljen

450-2020-153883

Ansøgning fra AOF til projekt "MAND ! dig op"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 16. juni 2020:

Fraværende:  Bo Nielsen, Frits Christensen (A), Jan Reimer Christiansen (V), Palle Lomborg Jensen

 

Bevilget 10.000 kr.