18.    Meddelser fra rådsmedlemmer

 

Sagsnr.

450-2017-14465

Initialer

LHU

Åbent

 

Sagsfremstilling

Seniorrådsmedlemmer har mulighed for at byde ind med meddelelser til Seniorrådet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at medlemmer af rådet byder ind med meddelelser, som de finder relevante for Seniorrådet.

 

Sagen afgøres i

Seniorrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Seniorrådet 24. juni 2020:

Fraværende:  Irene Møller Hansen

 

Kirsten fortæller om 1. møde i Biblioteksrådet, hvilket var en god oplevelse.

 

Ove takker for omtanken i forbindelse med hans fald.