15.    Punkter til næste gang

 

Sagsnr.

450-2017-14465

Initialer

LHU

Åbent

 

·         Tilsyn på plejecentre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Seniorrådet 9. september 2020:

Fraværende:  Ove Johansen, Svend Erik Stougaard

 

Tilsyn på plejehjem

Sagsbehandlingstider i Myndighed