5.      Orientering fra turistchefen 2021

 

Sagsnr.

450-2021-2628

Initialer

SAH

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

·       Opdatering vedr. VisitNyborgs digitale platforme

·       Evaluering på digital kampagne vedrørende JuleØnsket

·       Opdatering vedrørende events i 2021

·       Orientering om turismeudviklingsprojekter

·       Turistguiden 2021

Turistchef Sanne Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget til orienteringen til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 8. februar 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.

 

Turistchefen orienterer om ansættelse af eventkoordinator pr. 1. marts 2021.

 

Venstre ønsker til næste møde orientering fra Turistchefen om krydstogtturisme i Nyborg Kommune.

 

Herudover ønsker udvalget at få en status på, hvilke muligheder der er for at tiltrække motorcykelturister og om det er relevant i Nyborg Kommune.

 

Udvalget har en generel interesse i at samarbejde med Teknik- og Miljøudvalget omkring udsmykning af byen og foreslår, at der etableres et fælles møde.

 

Bæredygtig kodeks for byggeri drøftes på næste møde.