13.    Eventuelt

 

Sagsnr.

450-2017-14465

Initialer

LHU

Åbent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Seniorrådet 21. april 2021:

Fraværende:  Bent Vagn Laursen, Verner Dahlgaard Andersen

 

Formanden forespørger Søren om, hvorvidt der er kommet afklaring vedr. rådets eventuelle deltagelse på byrådsseminar - Søren undersøger.