7.      Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

 

Sagsnr.

450-2020-56239

Initialer

BAN

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

Meddelelser fra formanden:

 

 

Meddelelser fra udvalgsmedlemmerne:

 

 

Meddelelser fra administrationen:

-        Status på Covid-19

-        Vaccination på udsatte-området

-        Fokus på tværfaglighed på børneområdet

 

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 3. maj 2021:

Fraværende:  Sonja Marie Jensen (A)

 

Til efterretning.