8.      Kommende punkter

 

Sagsnr.

450-2020-56240

Initialer

BAN

Åbent

 

Sagsfremstilling

1. halvår 2021

·       Besøg på Mandecentret, Fyn

 

2. halvår 2021

·       Inspirationsbesøg vedr. beskyttet beskæftigelse i ordinære virksomheder (23. august)

·       Opfølgning vedrørende indsats for borgere med senfølger efter seksuelle overgreb – ultimo 2021

·       Inkluderende boformer bl.a. med afsæt i de 17 udvalgte verdensmål – ultimo 2021

·       Kriterier for udvælgelse af leverandør v/udbudsafdelingen

 

Indstilling

Til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 3. maj 2021:

Fraværende:  Sonja Marie Jensen (A)

 

Til efterretning.