4.      Status på arbejdsmarkedet i forbindelse med COVID 19

 

Sagsnr.

450-2021-12476

Initialer

LCH

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

Som følge af Covid-19 har det været nødvendigt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ( STAR), at supplere de sædvanlige opgørelser fra Danmarks Statistik for at belyse situationen på arbejdsmarkedet. Det har været nødvendigt at udvikle andre målinger og datakilder, som på udvalgte parametre giver et overblik over udviklingen i De Regionale Arbejdsmarkedsråd, Fyn-området.

 

I det vedhæftede statusnotat vises, hvor mange tilmeldte personer, der tilgået ledighed i løbet af krisen, fordelt på forskellige parametre så som kommuner, a-kasser, alder, køn og uddannelse. Derudover er der tal for udviklingen i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarkedet, i form af ny opslåede job på jobnet.dk . Der vises også data i forhold til udviklingen i arbejdsfordelinger og varslinger.

 

I perioden 08-03-20 til 14-03-21  er der i alt kommet 1.881 flere tilmeldte ledige på Fyn. Det svarer til en stigning på 14,7%. I hele landet er stigningen på 35.053, hvilket svarer til en stigning på 26,6%. Fyn er det regionale arbejdsmarkedsråd, der har den laveste relative stigning i antal tilmeldte. Antallet af ledige stiger mest i Odense, Nyborg og Kerteminde.

Den procentvise stigning i Nyborg er i den angivne periode 15,8%.  

 

Det er især branchen ’Rejsebureauer’, rengøring og anden operationel service der har flest nye tilmeldte ledige i kriseperioden. Der ses dog stadig en efterspørgsel efter arbejdskraft på arbejdsmarkedet og i de regionale arbejdsmarkedsråd på Fyn har der siden 8.marts 2020 i gennemsnit været 365 nye jobopslag på Jobnet pr. uge og udviklingen er stigende. Før Covid 19 var det gennemsnitlige antal jobopslag på Fyn, pr. uge 372 et fald på 2%.

 

Beskæftigelsen på Fyn, er i det seneste år med Covid-19, faldet. Den fynske beskæftigelse er det seneste år faldet med 1.057 fuldtidsbeskæftigede. Det svarer til et fald på 0,6%.

 

 Fyn har det seneste år oplevet en tilbagegang der er på niveau med landsgennemsnittet. Der forventes i de kommende år en vækst i beskæftigelsen i de regionale arbejdsmarkedsråd på Fyn. Frem til år 2022 forventes en stigning i beskæftigelsen på 0,9%, svarende til 1.830 personer, Det er overvejende den private servicesektor, som forventes at tegne sig for denne stigning i beskæftigelsen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orientering til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

 

Bilag

450-2021-87878

Udviklingen på arbejdsmarkedet - Fyn

450-2021-87877

Statusnotat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 3. maj 2021:

Fraværende:  Ingen.

 

Til efterretning.