7.      Beskæftigelseseffekterne af digitale samtaler

 

Sagsnr.

450-2021-13410

Initialer

LCH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriet ønsker, at få belyst beskæftigelseseffekterne af jobsamtaler til jobparate ledige, når de holdes digitalt/per telefon.

 

For at undersøge beskæftigelseseffekterne ved digitale samtaler igangsætter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Beskæftigelsesministeriet en analyse, med brug af registerdata vedrørende jobsamtaler afholdt i perioden fra maj 2020 og frem til februar 2021, hvor det fremgår om jobsamtalen er afholdt digitalt/telefonisk eller har været afholdt med fysisk fremmøde.

 

Da praksis for samtaler og samtaleregistreringer har været anderledes i 2020, har hver kommune skulle bekræfte registrerede data vedr. kontaktformen for de registrerede afholdte jobsamtaler måned for måned i perioden.

 

Nyborg Jobcenter har registret opgørelse over andel af jobsamtaler afholdt digitalt (telefonisk/video/anden digitalt) i forhold til alle jobsamtaler i målgruppen dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i Nyborg (i procent).

 

I maj måned 2020 har Nyborg Jobcenter afholdt 96,1% af samtalerne digitalt for dagpengemodtagere og 96,5% for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

I februar 2021 har Nyborg Jobcenter afholdt 98,3% digitale samtaler for dagpengemodtagere og 84% for jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

 

I maj 2020 har Jobcenter Nyborg afholdt 363 samtaler i alt for målgruppen dagpengemodtagere. For målgruppen jobparate kontanthjælpsmodtagere afholdte Jobcenter Nyborg 58 samtaler i alt. Ud af de 363 samtaler er 349 afholdt digitalt for målgruppen dagpengemodtagere og ud af de 58 er 56 afholdt digitalt for målgruppen jobparate kontanthjælpsmodtagere.

 

Overnævnte data samt data i bilaget er udtrukket fra Jobcenter Nyborgs registreringssystem Fasit.

 

Ovenstående tal er fremsendt fra Nyborg Kommune og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ( STAR) og vil således indgå i undersøgelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at beskæftigelsesudvalget tager orientering til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

 

Bilag

450-2021-92735

Data over digtale samtaler i Nyborg siden maj 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 3. maj 2021:

Fraværende:  Ingen.

 

Til efterretning.