4.      Kommunalt erhvervsoverblik efterår 2020

 

Sagsnr.

450-2021-11289

Initialer

CMM

Åbent

 

Sagsfremstilling

Erhvervshus Fyn er begyndt at lave ”Kommunalt erhvervsoverblik”, som er et opslagsværk over, hvordan det går erhvervslivet i kommunerne.

 

Erhverv og Vækst har taget udgangspunkt i hovedkonklusionerne fra erhvervslivet i Nyborg Kommune, hvor vi har kigget på den samlet status, de to højeste og den laveste i tabellerne, som kan ses i bilaget. Dataene er fra perioden 2016 til 2019, samt 1. halvår 2020 vedrørende antal lønmodtagere.

 

I 2019 var der registreret 1405 virksomheder i Nyborg Kommune:

·         353 af dem var i handel og transportbranchen

·         292 af dem var i erhvervsservicebranchen

·         41 af dem var i information og kommunikationsbranchen

 

Den samlede udvikling i antal virksomheder var på +2,4 % i perioden 2017 til 2019:

·         Information og kommunikationsbranchen havde en stigning på +17,1 %

·         Bygge og anlægsbranchen havde en stigning på +6,3 %

·         I industribranchen var der et fald på -2,1 %

 

Samlet har der været en fremgang i antal arbejdspladser på +1,6 % fra 2017 til 2019:

·         +12,9 % fremgang i bygge og anlægsbranchen

·         +4,3 % fremgang i handel og transportbranchen

·         Og en tilbagegang på -8,6 % i information og kommunikationsbranchen

 

I 2019 så fordelingen over virksomheder, baseret på antal medarbejdere i Kommunen således ud:

·         14 virksomheder med 100+ medarbejdere udgjorde 1 %

·         30 virksomheder med 50 til 99 medarbejdere udgjorde 2,1 %

·         97 virksomhed med 20 til 49 medarbejdere udgjorde 6,9 %

·         130 virksomheder med 10 til 19 medarbejdere udgjorde 9,3 %

·         183 virksomheder med 5 til 9 medarbejdere udgjorde 13 %

·         326 virksomheder med 2 til 4 medarbejdere udgjorde 23,2 %

·         625 virksomheder med 1 medarbejder udgjorde 44,5 %

 

Antal lønmodtagere som er bosiddende i Nyborg Kommune i første halvår af 2020:

·         11.027 personer - en lille tilbagegang på -0,1 % fra 1. halvår 2018 til 1. halvår 2020

 

Omsætningen i den private sektor i 2018:

·         9,6 mia. kr. - en stigning på +15,7 % siden 2016

 

Erklærede konkurser i 2019:

·         17 stk. - et fald i konkurser på -26 % siden 2017

 

Erhvervs- og Udviklingschef Babak Djarahi deltager under behandling af dagsordenpunktet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

 

 

Bilag

450-2021-95879

Kommunalt erhvervsoverblik - efteraar 2020 fyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. maj 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.