2.      Godkendelse af dagsorden

 

Sagsnr.

450-2017-23824

Initialer

LHU

Åbent

 

Sagsfremstilling

Dagsorden for seniorrådsmødet 19. maj 2021 er til godkendelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at rådet godkender dagsordenen.

 

Sagen afgøres i

Seniorrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Seniorrådet 19. maj 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Dagsorden kan ikke godkendes af alle rådsmedlemmerne. Arbejdsgruppen vedr. plejecenterstrukturen anmoder om, at der kommer et punkt ang. Plejehjem og ældreboliger i Nyborg Kommune på dagsorden. Dette vedtages af et flertal, og punktet sættes på dagsorden.