6.      Høring: Kommuneplan 2021 - Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund

 

Sagsnr.

450-2021-15985

Initialer

LHU

Åbent

 

Sagsfremstilling

Byrådet har 27. april 2021 godkendt forslag til Kommuneplan 2021 til offentlig fremlæggelse fra 5. maj til 2. juli 2021.

 

Kommuneplanen er Byrådets overordnede plan for kommunens udvikling de næste 12 år. Planen fokuserer bl.a. på, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte en grøn omstilling i kommunen.

 

Kommuneplanforslaget med undertitlen Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund indeholder en række ændringer i den gældende planlægning, der skal understøtte arbejdet med en grøn omstilling i Nyborg Kommune.

 

Med forslag til Kommuneplan 2021 sker der bl.a. nye udpegninger til byudvikling, der bliver bedre mulighed for at lave skovrejsning og vådområder, der opstilles retningslinjer for solcelleanlæg i det åbne land, der er fokus på, hvordan byer og lokalsamfund sikres mod fremtidige oversvømmelser og meget andet.

 

Forslag til Kommuneplan 2021 er en digital plan (en hjemmeside). Høringsmaterialet kan findes på www.nyborg.dk/kommuneplan2021

 

Større ændringer i det centrale Nyborg

Det vurderes, at at en eller flere af nedenstående ændringer i planlægningen kan have særlig interesse som ejer, virksomhed, beboer eller bruger i et eller flere af de nævnte områder.

 

Klik på linket (f.eks. 1.C.3), for at se forslaget til de nye rammebestemmelser for de enkelte områder.

 

·         Mulighed for boliger og større byggehøjde ved Kvickly, Dronningensvej (1.C.3).

·         Mulighed for boliger og erhverv, Lystbådevej 2-12 (1.BL.XA).

·         Mulighed for boliger og erhverv på hjørnegrunden ved Storebæltsvej og Banegårdsalléen (1.BL.XB).

·         Ændret anvendelse ved Nyborg Destilleri (1.E.8).

·         Ændret anvendelse og større byggemuligheder på hjørnegrunden ved Storebæltsvej og Holmens Boulevard (nyt sundhedshus) (1.O.X).

·         Mulighed for parkeringsplads ud til Holmens Boulevard til betjening af nyt sundhedshus (1.T.X).

·         Mulighed for boliger og større byggehøjde ved Bryggerivej (1.C.8).

·         Ændrede rammebestemmelser for et område ud til Enghavevej (1.C.7).

 

I forbindelse med høringsperioden inviterer Nyborg Kommune til tre borgermøder om planforslaget. Møderne afholdes virtuelt, dog afholdes ét møde med mulighed for fysisk deltagelse med deltagerbegrænsning grundet coronarestriktionerne.

 

20. maj 2021 kl. 19-21: Landskaber og grønne områder (virtuelt)

27. maj 2021 kl. 19-21: Erhvervsudvikling (virtuelt)

3. juni 2021 kl. 19-21: Udvikling af byer og lokalsamfund (virtuelt og fysisk)

 

Høringsbrevet er vedhæftet som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at rådet drøfter høringen, og beslutter, hvorvidt der skal udarbejdes et høringssvar.

 

Sagen afgøres i

Seniorrådet

 

Bilag

450-2021-106494

Høringsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Seniorrådet 19. maj 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Seniorrådet udarbejder et kort høringssvar om, at der ønskes et bynært institutionsbyggeri, og at der afsættes plads til dette.