14.    Meddelelser fra formanden

 

Sagsnr.

450-2017-14465

Initialer

LHU

Åbent

 

Sagsfremstilling

Formanden har mulighed for at komme med meddelelser til Seniorrådet, herunder:

 

·         Besøge Sundhedshus i Haderslev Kommune – evt. koordineres med udvalget

·         Kirsten deltager i møde vedr. Sundhedshus på vegne af Ebbe

·         Oplevelser for ældre

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at formanden for rådet byder ind med relevante meddelelser til Seniorrådet.

 

Sagen afgøres i

Seniorrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Seniorrådet 19. maj 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.