15.    Meddelelser fra rådsmedlemmer

 

Sagsnr.

450-2017-14465

Initialer

LHU

Åbent

 

Sagsfremstilling

Seniorrådsmedlemmer har mulighed for at byde ind med meddelelser til Seniorrådet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at medlemmer af rådet byder ind med meddelelser, som de finder relevante for Seniorrådet.

 

Sagen afgøres i

Seniorrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Seniorrådet 19. maj 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Et rådsmedlem spørger ind til muligheden for at få besøg af direktøren fra Danske Diakonhjem. Det aftales, at dette sættes på planen for efteråret, når den nye direktør er tiltrådt.

 

Et rådsmedlem spørger ind til, hvor nærpolitiet skal ligge i Nyborg - Søren henviser til, at dette snarligt udmeldes.

 

Et rådsmedlem efterspørger køreplanen for budget 2022 - denne fremsendes efter mødet pr. mail.