14.    Status på arbejdsgrupper

 

Sagsnr.

450-2017-14465

Initialer

LHU

Åbent

 

Sagsfremstilling

I regi af Seniorrådet ligger en række forskellige arbejdsgrupper og projekter. Herunder:

 

Arbejdsgruppe

Deltagere

Plejecenterstruktur

Kirsten Press, Peter Enevold, Svend Erik Strougaard, Lisbeth Langæble og Ingrid Hansen

Synliggørelse af Seniorrådet

Bent Vagn Laursen, HC og Ebbe Hajslund

Sundhedsprogrammet

Ebbe Hajslund, HC og Ove Johansen

Arrangementer

Ebbe Hajslund, Kirsten Press, HC, Ove Johansen, Ingrid Hansen og Lisbeth Langæble

Demensgruppe

Svend Erik Stougaard

Ensomhedsgruppe

Ebbe Hajslund

Biblioteksrådet

Kirsten Press

Valget

Ebbe Hajslund, Verner, Ingrid, Lisbeth og HC

 

Under punktet ønskes en opdatering på det arbejde, der finder sted i de forskellige arbejdsgrupper.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at rådet tager orienteringen fra arbejdsgrupperne til efterretning

 

Sagen afgøres i

Seniorrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Seniorrådet 9. juni 2021:

Fraværende:  Ingen

 

 

Arbejdsgruppe

Status

Plejecenterstruktur

Drøftet under øvrige punkter

Synliggørelse af Seniorrådet

Intet nyt

Sundhedsprogrammet

Intet nyt

Arrangementer

Nyt møde afholdes

Demensgruppe

Nyt møde i august

Ensomhedsgruppe

Intet nyt

Biblioteksrådet

Nyt møde 17/6

Valget

Seniorrådet oplyser om rådet, mulighed for opstilling og valget i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev d. 12/6 og 26/6 (% Ullerslev)