2.      Spørgetid

 

Sagsnr.

450-2021-429

Initialer

CHU

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Byrådets møde starter med spørgetid, hvor tilhørere i byrådssalen kan stille spørgsmål til byrådet.

 

Der kan ikke efterfølgende stilles spørgsmål under de enkelte punkter.

 

Regler for spørgetid ved ordinære møder:

  1. Ved begyndelsen af Byrådets ordinære møder afholdes spørgetid af indtil 30 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse.
  2. Spørgeren skal oplyse navn og adresse.
  3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner – ej heller om spørgeren selv.
  4. Spørgsmål skal være korte og præcise, så de kan stilles inden for 2 minutter. Spørgsmål kan evt. stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
  5. Spørgsmål besvares normalt af formanden, men spørgeren kan dog - efter anmodning  - rette spørgsmålet direkte til et medlem af byrådet eller en gruppe. Besvarelsen af spørgsmål skal være korte og klare, og det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.
  6. Byrådets medlemmer afgør selv, om de ønsker at besvare de stillede spørgsmål.
  7. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til efterfølgende besvarelse.
  8. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålet ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
  9. Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen, kan afvises.
  10. Det tilkommer alene formanden som mødeleder at fortolke og administrere ovennævnte bestemmelser.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Byrådet 24. august 2021:

Fraværende:  Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlertsen (A)

 

Melissa Meulengracht: Spørgsmål vedr. dagpasning i Skovparken.