5.      Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

 

Sagsnr.

450-2020-56254

Initialer

BAN

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

Meddelelser fra formanden:

·       UUO

 

Meddelelser fra udvalgsmedlemmerne:

·       Intet

 

Meddelelser fra administrationen:

-        Besøg ved Danish Crown d. 11. oktober 2021 kl. 11.15 – Ny dato

-        Medlem af Brancheforening for de Danske Sprogcentre 

-        Status Ungeprojekt v/ Refsvindinge Natur- og Kulturcenter

 

Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orientering til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 30. august 2021:

Fraværende:  Rameesh T. Sambanther (A)

 

Til efterretning.