6.      Kommende punkter

 

Sagsnr.

450-2020-56255

Initialer

BAN

Åbent

 

Sagsfremstilling

Kommende punkter;

 

·       Covid 19 status (3.kvartal)

·       Opfølgning på indsatsen for borgere med senfølger efter seksuelle overgreb (Ultimo 2021)

·       Opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2021 (3.kvartal)

·       Besøg på Danish Crown

·       Status på FGU

·       Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen

·       Byg til vækst og Unge

 

Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orientering til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 30. august 2021:

Fraværende:  Rameesh T. Sambanther (A)

 

Til efterretning.