3.      Orientering fra formand, rådsmedlemmer og administration

 

Sagsnr.

450-2021-2708

Initialer

MSJ

Åbent

 

Sagsfremstilling

Formand:

·         Formanden er blevet gjort opmærksom på, at der er manglende tilgængelighed til den kommunale tandpleje. Formanden uddyber problematikken på mødet.

·         Formanden er blevet gjort opmærksom på at reetableringen efter nedgravning af fibernet er utilstrækkelig. Formanden uddyber problematikken på mødet.

·         Formanden er blevet gjort opmærksom på, at det kan blive udfordrende for borgere med synsnedsættelse at finde ud af den nye affaldssortering. Formanden uddyber problematikken på mødet.

·         Der er fortsat store udfordringer med rengøringen af handicaptoilettet på havnen. Formanden uddyber problematikken på mødet.

 

Rådsmedlemmer:

Martin Stenmann har fået følgende henvendelse:

Kære Martin Stenmann

Vi står i en krise, der skal løses nu. Det kræver politisk vilje, men det vil med sikkerhed koste tårer, livskvalitet, funktionsniveau og liv blandt landets autistiske unge, hvis ikke I handler nu.

Den nyeste inklusionsundersøgelse fra Landsforeningen Autisme viser, at det nu er 45% af autistiske unge i folkeskolealderen, der har ufrivillig skolevægring, og altså simpelthen ikke kommer i skole. Det er skræmmende høje tal, et tal der kun er steget fra 28% i 2016, til 35% i 2019 til nu 45% i 2021.

Vi ved at tidlig diagnosticering, og den rette støtte igennem ens skolegang er altafgørende for, at autister kan trives i vores samfund. Du kan selv læse historien om Johan fra autisme ungdom, der fortæller om, hvorfor den rette specialskole var essentiel for at han kunne komme igennem folkeskolen.

Alligevel ser det ikke ud til, at det er special- og handicapområdet der står for skud, i den sparerunde der kommer i efteråret, fordi regeringen ikke vil bevillige flere penge til området. I Frederiksberg kommune arbejder de allerede på en løsning(3), der kommer til at spare specialskolerne. Set i lyset af landsforeningen autismes tal, er det en katastrofal strategi.

Derfor håber jeg, at du vil arbejde for at der ikke kommer besparelser på special- og handicapområdet i Nyborg, så at autister kan få den skolegang de har behov for.

Venlig hilsen

Naja Føste, formand for Autisme Ungdom Fyn og hovedbestyrelsesmedlem i Autisme Ungdom.

Kilder:

1:Inklusionsundersøgelse: https://www.autismeforening.dk/.../pressemeddelelse.../

2:Johans historie:

https://www.autismeungdom.dk/specialskolen-var...

3: Frederiksbergs besparelser (Under punkt 295 7,5 mio. Skal spares at fjerne pladser på specialskoler, ved at lave mellemformer og kombinerede klasser ude på de enkelte folkeskoler): https://www.frederiksberg.dk/dagsorden-til-moedet-i…

 

 

 

 

Administrationen:

·         Der er igangsat en 4 årig forsøgsperiode hvor ældre der er fyldt 67 år og som har et synshandicap kan få 7 timers ledsagelse om måneden. Forsøget er finansieret af finansloven og det er Dansk Blindesamfund som visiterer til ordningen. Brochure om ordningen er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

 

 

 

Bilag

450-2021-161225

Brochure ledsageordning

450-2021-195149

Invitation og program temadag 26.11 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Handicaprådet 9. september 2021:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Mitzi Faarbæk, Dansk Blindesamfund, Ole Skovsbøl

 

Til efterretning.

Invitation til social netværkscafé og temadag om overgangen fra barn til voksen. Begge invitationer sendes med referatet ud.