9.      Status på budget

 

Sagsnr.

450-2021-2711

Initialer

MSJ

Åbent

 

Sagsfremstilling

Oprindeligt budget 2021

35.639

Korrigeret budget 2021

19.000

Budget ialt

54.639

 

Forbrug:

                         

Diæter

8700

Gave

118

Forplejning

784

Forbrug ialt pr. 30.08.21

9.602

Restbudget (pr. 31.08.21)

45.037

 

Indstilling

Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Handicaprådet 9. september 2021:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Mitzi Faarbæk, Dansk Blindesamfund, Ole Skovsbøl

 

Til efterretning.