1.      Nyborg Voldspil vedr. benyttelse af Landmanden

 

Sagsnr.

450-2021-24854

Initialer

LAA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Besøg af formanden for Nyborg Voldspil Jesper Bech Madsen for drøftelse af evt. fremtidig benyttelse af lokalerne på Landmanden.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

 

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2021:

Fraværende:  Tilde Nielsen (V)

 

Der undersøges muligheder i forhold til Politigården for bibliotekets medarbejdere.