6.      Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

 

Sagsnr.

450-2020-56249

Initialer

BAN

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

Meddelelser fra formanden:

·       Ørbæk Billardklub - lørdagsarrangement

 

Meddelelser fra udvalgsmedlemmerne:

·       Intet

 

Meddelelserne fra administrationen:

·       Orientering om Minibyen.

·       Orientering om Balletskolen.

 

Indstilling

Til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2021:

Fraværende:  Tilde Nielsen (V)

 

Til efterretning.