7.      Kommende punkter

 

Sagsnr.

450-2020-56251

Initialer

BAN

Åbent

 

Sagsfremstilling

·       Besøg hos Muzirkus – oktober 2021

·       Kulturanalyse – drøftelse af egnsteater og besøg – oktober/november 2021

·       Etablering af billedskole – oktober 2021

·       Opfølgning på musikpolitikken – november 2021

·       Procedure for frivillige der tilmeldes arrangementer og modtager betaling (ultimo 2021)

·       Status på Tour de France og frivillige

·       Ansøgning fra Nyborg Husflidsskole

·       Kunststrategi (afventer svar vedr. ansøgning)

·       Evaluering af kapsejlads/Norden i Nyborg

 

Indstilling

Til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2021:

Fraværende:  Tilde Nielsen (V)

 

Til efterretning.