4.      Gensidig orientering

 

Sagsnr.

450-2018-2556

Initialer

DEL

Åbent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 22. september 2021:

Fraværende:  Frits Christensen (A), Henrik Koch-Poulsen, Jan Reimer Christiansen (V), Palle Lomborg Jensen

 

Der afholdes Last Prom søndag 26. september 2021 kl. 14.00 på Bastionen.