1.      Arbejdet med grønne indkøb i Fællesindkøb Fyn

 

Sagsnr.

450-2021-12600

Initialer

DEH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune køber ind for ca. 600 mio. kr. hvert år. Det er derfor vigtigt at tænke bæredygtighed og klima ind i forhold til indkøb.

 

Nyborg Kommune er en del af Fællesindkøb Fyn, som er en strategisk indkøbsaftale mellem 5 fynske kommuner. Fællesindkøb Fyn hovedopgave er at gennemføre fælles udbud, og der arbejdes indgående med grønne indkøb.

 

Indkøbs- & udbudschef Jeanet Vandling og faglig koordinator Sune B. Nancke fra Fællesindkøb Fyn er inviteret til at give udvalget en indføring i, hvad Fællesindkøb Fyn gør for at sikre grønne indkøb i de fælles indkøbsaftaler.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Til drøftelse.

 

Sagen afgøres i

Udvalget for Grøn Omstilling

 

Bilag

450-2021-213268

Slides til oplæg fra Fællesindkøb Fyn 20-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i § 17,4 Udvalget for Grøn Omstilling 20. september 2021:

Fraværende:  Albert Pedersen (A), Erik Hansen, Karen Rasmussen, Per Jespersen (A)

 

Drøftet.