13.    KL's Erhvervs- og Tusimekonference 2021

 

Sagsnr.

450-2021-26681

Initialer

LDA

Åbent

 

Sagsfremstilling

KL inviterer til Erhvervs- og Turismekonference den 13. oktober 2021: Krise, omstilling eller business as usual?

 

Den globale pandemi har haft kolossale økonomiske konsekvenser og de store klimaudfordringer bidrager til krisestemningen. Men der er også optimisme at spore i dansk økonomi. Beskæftigelsen udvikler sig positivt og mange virksomheder kigger ind i en fremtid med vækst. Så er der overhovedet krisestemning nu hvor pandemien klinger af, eller kører vi bare ”business as usual”? Særligt turismebranchen lider stadigvæk men krisen ser meget forskellig ud afhængigt af om man ser på storbyer eller kystområder.

 

Kom og deltag i debatten om:

 

·         Hvordan ser den nye virkelighed ud for virksomhederne og hvor meget vil det påvirke deres forretning?

·         Hvordan understøtter kommunerne - sammen med nationale initiativer og andre erhvervsfremmeaktører - vækst, arbejdspladser, grønne løsninger og bæredygtig turisme i hele Danmark.

·         KL ser også meget frem til igen at kunne samle kollegaer og samarbejdspartnere fra det erhvervspolitiske landskab til en fysisk konference. Derfor er programmet også tilrettelagt, så der er rig mulighed for networking.

 

Program er vedlagt som bilag.

 

Tid og sted: 13. oktober 2021 kl. 10.00 til kl. 16.00 på Langelinie Pavillonen - Langelinie 10, 2100 København Ø. Morgenkaffe og brød fra kl. 9.30-10.00.

 

Tilmelding: Du kan tilmelde dig via Lene Dahlstrøm LDA@nyborg.dk

Tilmelding er bindende. Der er tilmeldingsfrist d. 7. oktober 2021.

 

Målgruppe

Målgruppen er især kommunalpolitikere og kommunale chefer samt medarbejdere inden for erhverv og turisme, og andre erhvervspolitiske aktører fra ministerier, styrelser, erhvervshuse, klynger, GTS’er, interesseorganisationer og business regions etc.

 

Afbud

Der er bindende tilmelding, men ønsker du at overdrage din plads til en kollega, kan du kontakte sekretær Lene Dahlstrøm på mail: LDA@nyborg.dk

 

Økonomiske konsekvenser

Prisen for konferencen er 1.995 kr. ekskl. moms.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalgsmedlemmerne melder tilbage senest 7. oktober 2021, såfremt de ønsker at deltage i KL’s Erhvervs- og Turismekonference 2021.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

 

Bilag

450-2021-209129

Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Til efterretning.