14.    Orienteringspunkt - ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

 

Sagsnr.

450-2021-21089

Initialer

LDA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Dagsordenpunkt vedrørende ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021 (vedlagt som bilag) blev sendt i skriftlig høring 30. august 2021.

 

Erhvervs- og Udviklingsudvalget anbefalede 1. september 2021, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2021.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

 

Bilag

450-2021-181134

Ledelsesrapportering  pr. 31. maj 2021 - Bilag Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Til efterretning.