3.      Ansøgning om sponsorat af kapsejlads i 2022 og 2023

 

Sagsnr.

450-2021-3385

Initialer

LKO

Åbent

 

Sagsfremstilling

Nyborg Sejlforening har fremsendt ansøgning om et to-årigt sponsorat til kapsejladsen Vegvisir, så kapsejladsen også kan afvikles i Nyborg i 2022 og 2023.
Nyborg Sejlforening var meget tilfredse med ”Vegvisir Nyborg 2021”, der blev afviklet 2. – 4. september i år.

I år støttede Kultur- og Fritidsudvalget med en ramme på 200.000 kr. Herudover finansierede Erhvervs- og Udviklingsudvalget en koncert lørdag eftermiddag på Heimdals Plads med Søs Fenger.
Nyborg Sejlforening beder både om støtte til selve sponsoratet samt om støtte til underholdning på havnen.
Som evalueringen viser (bliver behandlet under et andet punkt), var Vegvisir Nyborg 2021 en stor succes. En vurdering, der deles af alle involverede parter.
Et stort event som Vegvisir Nyborg kræver samarbejde, koordinering samt en masse planlægning. Alle parter har lært meget af samarbejdet, og ønsker at bygge videre på de gode erfaringer.

Nyborg Sejlforening ønsker i god tid at kunne melde ud til deres samarbejdspartnere, at kapsejladsen fortsætter, og derfor søges der om positiv tilkendegivelse på et sponsorat de kommende to år.

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da det også er forvaltningens og i øvrigt også Visit Nyborgs klare vurdering, at Vegvisir tilfører værdi til kommunen og til Nyborg Sejlforening samt byens erhvervsliv.
Nyborg Sejlforening beder ikke om et konkret beløb, men forvaltningen anbefaler, at der også i 2022 og 2023 afsættes 200.000 kr. til den samlede ramme. Herudover anbefaler forvaltningen, at ansøgningen evt. oversendes til Erhvervs- og Udviklingsudvalget med henblik på forhåndstilkendegivelse om støtte til en koncert i byen under eventet. Formentlig lørdag eftermiddag, som det skete i år. Alternativt kan Kultur- og Fritidsudvalget afsætte en samlet ramme på 275.000 kr. årligt, så en koncert også finansieres af udvalget.
Det foreslås, at den årlige ramme på 200.000 kr. finansieres via kulturkontoen med 100.000 kr. og med 100.000 kr. af de 500.000 kr. der er afsat til Norden i Nyborg.
Som evaluering viste, var der en stor synergieffekt i at samle kapsejladsen og Norden i Nyborg samme weekend, hvor borgerne fik et stort og flot samlet kultur- og oplevelsestilbud. Forvaltningen vurderer derfor, at det er rimeligt at øremærke midler fra Norden i Nyborg til at understøtte kapsejladsen og dermed samlet en stor weekend i Nyborg.

 

Ansøgning fra Nyborg Sejlforening er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Et årligt beløb på 200.000 kr. kan finansieres dels over Kulturkontoen med 100.000 kr. hvor restbudgettet i 2022 er 335.288 kr. og dels over de 500.000 kr., der er afsat til Norden i Nyborg. Restbudgettet på Kulturkontoen i 2021 er på nuværende tidspunkt 185.593 kr.

 

Oversigt over Kulturkontoen for 2021 og 2022 er vedlagt.

 

Indstilling

Det indstilles, at

·       Kultur- og Fritidsudvalget overfor Nyborg Sejlforening tilkendegiver, at udvalget i 2022 og 2023 vil afsætte en årlig ramme på 200.000 kr. til sponsorat af Vegvisir Nyborg

·       Det årlige beløb på 200.000 kr. finansieres dels over Kulturkontoen med 100.000 kr. og med 100.000 kr. af de 500.000 kr. der er afsat til Norden i Nyborg

·       Kultur- og Fritidsudvalget oversender ansøgningen til Erhvervs- og Udviklings-udvalget om koncert på havnen til anslået 75.000 kr. Erhvervs- og Udviklings-udvalget finansierede i år koncerten lørdag eftermiddag på Heimdals Plads med Søs Fenger.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Bilag

450-2021-214619

Forhåndsansøgning fra Nyborg Sejlforening om et toårigt sponsorat til afholdelse af Vegvisir i Nyborg i 2022 og 2023

450-2021-218432

Kulturkontoen - oversigt 2021

450-2021-218431

Kulturkontoen - oversigt 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. oktober 2021:

Fraværende:  Poul Erik Knudsen (A)

 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 100.000 kr. til arrangement. Den resterende finansiering oversendes til videre behandling i Erhvervs- og Udviklingsudvalget.