9.      Kommende punkter

 

Sagsnr.

450-2020-56251

Initialer

BAN

Åbent

 

Sagsfremstilling

·       Kulturanalyse – drøftelse af egnsteater og besøg – november 2021

·       Etablering af billedskole – november 2021

·       Opfølgning på musikpolitikken – november 2021

·       Procedure for frivillige der tilmeldes arrangementer og modtager betaling (ultimo 2021)

·       Status på Tour de France og frivillige

·       Driftsaftale med Vindinge Hallen

·       Retningslinjer for tilskud til udendørs ridebaner

·       Retningslinjer for booking og benyttelse af padelbaner

 

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. oktober 2021:

Fraværende:  Poul Erik Knudsen (A)

 

Til efterretning.