2.      Dialogmøde med socialsygeplejersken

 

Sagsnr.

450-2021-1681

Initialer

LUL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har i 2021 ansat en socialsygeplejerske. Sygeplejersken er en fremskudt sundhedsindsats og brobygger for socialt udsatte, hvis primære mål er at reducere ulighed i sundhed.

Socialsygeplejerske Sune Holmegård Truelsen vil præsentere sig selv og sine opgaver. Efterfølgende vil han svare på spørgsmål.

 

 

Indstilling

Det indstilles, at Udsatterådet tager dialogen til efterretning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Udsatterådet 18. november 2021:

Fraværende:  Anja de Thurah, Anne-Marie Palm-Johansen (O), Dorde Kadijevic, Keld Krogh, Martin Sune Poulsen, Vickie Nellemann Kramer

 

Sune Holmegård Truelsen præsenterer sig selv og sine opgaver som socialsygeplejerske.

Han arbejder koordinerende mellem socialt udsatte borgere og det etablerede sundhedsvæsen. Han koordinerer også internt mellem Nyborg Kommunes tilbud. Sune vil også arbejde på at få udbredt viden om socialt udsatte både internt i kommunen og til eksterne tilbud.