6.       Kollektiv trafik - Rejsekortudstyr

Doknr.: 727-2017-137561

Sagsnr.: 727-2017-10377

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Det nuværende rejsekortudstyr (CIM) står over for en tvungen udskiftning, hvilket giver en ekstra udgift i 2019 og en årlig ekstra udgift fra 2019. Forvaltningen fremsender sagen til orientering.

 

Baggrund for sagen

 

Odder Kommune har rejsekortudstyr ”check – ind – mini” (CIM) på 8 lokalbusser og 1 bybus. Denne løsning anvendes udelukkende i busser, hvor antallet af kunder, der bruger rejsekort, er meget lavt. Denne løsning er væsentlig billigere end den ”fulde rejsekortløsning” vi har på bybussen.

 

Den nuværende løsning vil i løbet af 2019 - 2020 blive driftsmæssigt forældet, og ikke mulig at bibeholde i busserne. Dette vil betyde en ekstraudgift både til investering i udstyr og til den årlige drift.

 

Priser på rejsekortudstyr:

Eksisterende løsning

CIM

Fuld rejsekortløsning

Ny løsning

Buslight

Investering

Drift

 

42.000

10.000

170.000

36.850

59.000

20.000

 

Udskiftning af udstyret forventes at ske i slutningen af 2018, og udgifterne hertil vil blive indarbejdet i kommunens budget 2019. Det er muligt at lånefinancierer 75 % af udgiften til investeringen, ekstraudgiften vil derfor være lavere, men der skal til gengæld betales af på lånet i 15 år.

 

Omkostning til ny løsning

Antal busser

Ekstra udgift i 2019

Årlig ekstra udgift

 

9

275.000

111.000

Ovenstående udgifter er under forudsætning af, at 75 % finansieres ved optagelse af lån over 15 år ved Kommunekredit.

 

Udover 8 busser, fordeles udgifterne til 10 ekstra sæt Buslight til lager mellem alle bestillere. Det er nødvendigt at have et lager for at kunne håndtere udsving i antallet af busser samt ved omflytning af udstyr ved kontraktskift.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Den nye Buslight løsning er den oplagte erstatning for den eksisterende CIM-løsning. Kommunen har dog mulighed for at vælge en anden løsning, enten:

 

a)    Opgradere til den fulde rejsekortløsning
Dette vil være en væsentlig dyrere løsning, jf. ovenstående priser.

b)    Indføre gratis kørsel på alle lokalruterne.
Midttrafik forventer en indkomst på 1.494.000 kr. i 2019 med det nuværende kørselsforbrug.
På møde den 20. maj  2014 besluttede Miljø- og Teknikudvalget at der ikke skulle indføres gratis kørsel, i stedet skulle der etableres rejsekortudstyr i alle lokalbusser.

 

Midttrafik vil bestille det nye udstyr og indarbejde investeringen inklusiv 75 % lånefinansiering i budget 2019.

 

Der vil blive afsat 275.000 kr. i 2019, og derefter 111.000 kr. årligt. Beløbene afsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets fastsættelse af serviceudgiftsrammen for budget 2019 – 2022 i maj måned 2018.

 

Sagens gang

 

·         Miljø- og Teknikudvalget d. 7. november 2017.

 

 

Forvaltningen indstiller

 

At orienteringen tages til efterretning

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Miljø- og Teknikudvalg  den 7. november 2017:

Afbud:

 

Taget til efterretning