2.       Valg af 1. og 2. viceborgmester

Doknr.: 727-2017-127003

Sagsnr.: 727-2017-16245

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

I henhold til Styrelsesvedtægten skal Byrådet vælge både en 1. og 2. viceborgmester til, i nævnte rækkefølge, at fungere i borgmesterens forfald.

 

Valget foretages under ét og efter forholdstalsvalgmåden. Valget er bindende for perioden 2018 – 2021.

 

Baggrund for sagen

 

Styrelseslovens § 6, stk. 5 giver kommunerne mulighed for at vælge mellem at udpege en eller to viceborgmestre.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Der kan kun ydes vederlag til 1. viceborgmester, som pt. udgør 10% af borgmestervederlaget.

 

Byrådet har i tidligere perioder udpeget både 1. og 2. viceborgmester. Der har ikke været forslag om at ændre i styrelsesvedtægten på dette punkt. Byrådet skal således udpege både 1. og 2. viceborgmester.

 

Forvaltningen indstiller

 

At der efter forholdstalsvalgmåden vælges en 1. og 2. viceborgmester for perioden 2018 – 2021.

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Konstituerende møde  den 12. december 2017:

Afbud: Ingen

 

Lone Jakobi (A) valgt som 1. viceborgmester

 

Lone Riis (V) valgt som 2. viceborgmester