3.       Valg af næstformand

Doknr.: 727-2017-148855

Sagsnr.: 727-2017-19990

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget konstituerer sig med valg af næstformand for udvalget.

 

 

Baggrund for sagen

 

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget skal konstituere sig med valg af næstformand for udvalget blandt udvalgets medlemmer. Medlemmerne er:

 

Indsæt navne

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Forvaltningen anbefaler, at Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget konstituerer sig med valg af næstformand for udvalget.

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 12. december 2017

 

 

Forvaltningen indstiller

 

At Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget konstituerer sig med valg af næstformand for udvalget.

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Konstituerende møde: Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 12. december 2017:

Afbud:

 

Elvin J. Hansen blev valgt som næstformand.