3.       Evt.

Doknr.: 727-2018-73029

Sagsnr.: 727-2018-9052

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  § 17 stk. 4. udvalg for udvikling på Tunø  den 1. oktober 2018:

Afbud:

 

Taget til efterretning