9.       Daginstitutionspladser på 0-6 års området.

Doknr.: 727-2019-117113

Sagsnr.: 727-2019-12218

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en planlægningsproces af et nyt daginstitutionstilbud målrettet forældre, der ønsker et daginstitutionstilbud med en klar natur- og økologiprofil.

 

Baggrund for sagen

 

Der forventes et stigende børnetal på 0-6 årsområdet i Odder by i de kommende år. Der vil ikke være mulighed for at tilbyde daginstitutionspladser til alle kommende børn i Odder by inden for de nuværende fysiske rammer i institutionerne.

 

Det forventes, at Byrådet træffer beslutning om etablering af en ny daginstitution i Bendixsminde. Den nye daginstitution kan tidligst tages i anvendelse i foråret 2022. Det forventes, at der vil være pladsmæssige udfordringer på 3-6 års området fra februar 2020.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Forvaltningen anbefaler, at der i efteråret 2019 igangsættes to initiativer for at etablere flere daginstitutionspladser.

 

Børnehaven Udgård – tidligere Krible-Krable Huset klargøres til at modtage op til ca. 25 børn i alderen 3-6 år.

 

Hundslund Skole og Børnehus igangsætter en planlægningsproces for udvidelse af Hundslund Børnehaves børnetal med op til 20 børn i alderen 3-6 år.

 

De overordnede rammer for udvidelsen er:

 

Der etableres en busordning for børn fra Odder til Hundslund.

 

Der etableres en ”station” i Odder, med et pædagogisk tilbud om morgenen og om eftermiddagen, således at der kan arrangeres samlet transport fra Odder til Hundslund og retur uafhængigt at forældrenes pasningsbehov, dog med en samlet maksimal ugentlig åbningstid på 52 timer.

 

Børnehavens pædagogiske profil ændres til en børnehave med et klart natur og økologi fokus.

 

Forvaltningen forventer, at der vil være etableringsomkostninger til de to tilbud på kr. ca. 1.0 mio.

 

 

Sagens gang

 

·         Børne- Uddannelses- og Kulturudvalget 21. oktober 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At Børnehaven Udgård klargøres til en udvidelse med ca. 25 børn fra februar 2020

 

At Hundslund Skole og Børnehus udarbejder forslag til udvidelse af institutionens børnetal ud fra de beskrevne rammer.

 

At Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget forelægges forslaget fra Hundslund Skole og Børnehus i foråret 2020 med henblik på at udvidelsen kan igangsættes i forsommeren 2020.

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget  den 21. oktober 2019:

Afbud:

 

Godkendt