2.       Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2018-127847

Sagsnr.: 727-2018-2159

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

 

 

·         Orientering om puljeansøgning til projektet ”Udvikling af forebyggende, kommunale tilbud til psykisk sårbare unge”

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget  den 23. oktober 2019:

Afbud:

 

Taget til efterretning