3.       Efterretningsliste

Doknr.: 727-2018-127862

Sagsnr.: 727-2018-2159

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget  den 23. oktober 2019:

Afbud:

 

Taget til efterretning