2.       Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2018-127654

Sagsnr.: 727-2018-2162

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Arbejdsmarkedsudvalget  den 24. oktober 2019:

Afbud: Marianne Hundebøll

 

Udvalgsformanden orienterede fra seneste møde med det lokale beskæftigelsesråd

 

Hejmmesiden er udvidet til også at omfatte information vedr. repatriering

 

Kvoteflytninge 2020

 

Ansøgning om støtte til sundhedsfremme initiativer "Motion og fællesskaber på recept"