1.       Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2018-127585

Sagsnr.: 727-2018-2156

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget  den 18. november 2019:

Afbud:

 

Godkendt